Tank dầu - Laser
  • 02743739264
  • h-chuong@lasertech-vn.com
» Sản phẩm » Tank dầu

Tank dầu

Tên sản phẩm: tank lọc dầu cho máy phay

Nguyên liệu: Thép SPCC-1.6t, SPCC-2.0t

Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện xám