Chi tiết thép mạ kẽm - Laser
  • 02743739264
  • h-chuong@lasertech-vn.com
» Sản phẩm » Chi tiết thép mạ kẽm

Chi tiết thép mạ kẽm

Sản phẩm: chi tiết máy

NVL: Thép SPCC-3.0t, Pem nut

Gia công: Cắt laser, taro, chấn, hàn

Xử lý bề mặt: Mạ kẽm trắng xanh dày từ 5-10μm