Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản - Laser
» Tin tức » Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Buổi gặp gỡ này góp phần khẳng định mối quan hệ toàn diện giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực; là cơ hội tốt để các cấp lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi thông tin, xác định kế hoạch hợp tác và tìm kiếm đối tác phù hợp trong thời gian tới.

Nguồn: Đài truyền hình HTV