Chấn, uốn - Laser
» Dịch vụ » Chấn, uốn

Chấn, uốn

Chúng tôi trang bị máy chấn CNC thế hệ mới rất linh hoạt, tạo nên các góc cho kim loại một cách chính xác, hoàn hảo nhất.

MÁY UỐN THANH CÁI WOOJIN WJ-BB303

 1. Đột
  • Thép: W150mm x 6.0t
  • Đồng: W150mm x 15.0t
 2. Chấn
  • Nhôm W150mm x 15.0t
  • Thép: W150mm x 8.0t
  • Đồng: W150mm x 12.0t
 3. Cắt
  • Nhôm: W150mm x 15.0t
  • Thép: W100mm x 6.0t

MÁY ÉP PEM

 • Stand off
 • Pem nut
 • CLS/CLA, HNL, SMPS
 • Self clinching.